a

Казнено-поправни завод у Шапцу је поступајући по препорукама НПМ предузео мере у циљу попуњавања упражњених радних места и нових запошљавања. Завод је обавестио НПМ да је број лежајева у притвору прилагођен стандарду животног простора лица, као и да је извршена замена свих неисправних тастера за позивање страже. Такође, након посете НПМ једно лице из затвореног одељења радно је ангажовано на месту хигијеничара у том одељењу. Поступајући по препоруци, Завод је извршио обуку новопримљеног лекара опште медицине о његовим обавезама предвиђеним Законом о извршењу кривичних санкција, као и о поступању у случајевима мера принуде у складу са Истанбулским протоколом.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је НПМ да ће на место управника у КПЗ у Шапцу у кратком року бити распоређено лице које ће обављати послове руковођења заводом, као и о активностима које се спроводе ради стандардизације медицинских прегледа, сачињавања извештаја након прегледа и документовања и извештавања након употреба мера принуде.

Казнено-поправни завод у Шапцу је посећен 03. априла 2018. године, ради праћења поступања по 37 препорука НПМ које су упућене 2014 године. Такође, у овом извештају упућено је и 11 додатних препорука мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

Окружни затвор у Крушевцу је поступајући по препорукама НПМ предузео мере у циљу измештања затвора на другу локацију. У циљу попуњавања упражњених радних места и нових запошљавања Управа за извршење кривичних санкција затражила је сагласност од Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Завод је обавестио НПМ да се просторија, која се користила за извршење дисциплинске мере самица, више неће користити. Такође, везивање ће се примењивати на основу индивидуалне процене у сваком појединачном случају приликом спровода лица лишених слободе разврстаних у отворено и полуотворено одељење. У циљу додатне окупације слободног времена осуђених, Завод је започео преговоре са Крушевачким позориштем ради организовања и извођења представа за лица лишена слободе, а предузете су и мере у циљу организације спортско-рекреативних активности у сарадњи са Васпитно–поправним домом. Завод је обезбедио и сандуче за пријем захтева за поверљив разговор са управником, као и телефонирање у још једном термину, као и први телефонски позив по пријему.

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да је, поступајући по препоруци Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Центру за азил у Бањи Ковиљачи од априла текуће године поред лекара, на пола радног времена ангажован и медицински техничар.

Тим НПМ је посетио Центар за азил у Бањи Ковиљачи, 05. марта 2018. године, о чему је сачињен Извештај са препоруком и достављен надлежним органима.

Комесаријат за избеглице и миграције је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да ће поступање према мигрантима који ремете ред у Прихватном центру у Обреновцу бити препуштено полицијским службеницима, који су стално присутни у Центру, као и да ће се просторија која је коришћена за изолацију изгредника користити искључиво за смештај ново примљених миграната, док се не изврши њихов пријем.

Истовремено, Полицијска управа за град Београд је известила НПМ о мерама предузетим ради омогућавања безбедног боравка миграната и запослених у Прихватном центру.

Прихватни центар у Обреновцу је посећен 29. јануара 2018. године и надлежним органима је достављен Извештај о посети.

Комесаријат за избеглице и миграције обавестио је Заштитника грађана да су поводом упућене препоруке да се у Центру за азил у Крњачи ангажује додатно обезбеђење предузете мере, односно да ће од 1. маја 2018. године број ангажованих лица бити повећан. Даље, Полицијска управа за град Београд обавестила је Заштитника грађана да не постоје довољни капацитети да се обезбеди стално присуство униформисаних полицијских службеника у Центру. 

НПМ је посетио Центар за азил у Крњачи 18. децембра 2017. године и Центру, Министарству унутрашњих послова и Полицијској управи за град Београд доставио Извештај о посети са препоруком.