a

Одговорајући на препоруке из Извештаја о посети ПС Вождовац, Министарство унутрашњих послова је обавестило Заштитника грађана да су стручни семинари, првобитно планирани за март 2020. године, одложени због епидемије КОВИД-а 19. Према информацијама које је НПМ накнадно добио од МУП-а, обуке за полицијске службенике у области техника саслушања, након ванредног стања, похађало је 64 службеника из различитих полицијских управа, међу њима и из ПУ за град Београд, као и да су службеници након тога обучили још 779 својих колега. Заштитник грађана у обављању послова НПМ-а ће у наредном периоду пратити да ли се и како стечена знања примењују. У одговору стоји да је покренут поступак јавне набавке ''Радови на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица у полицијским станицама'', као и да је у току израда тендерске документације.

Поступајући по препорукама НПМ-а, донете су наредбе да се у записник о задржавању лица уноси и податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе задржаног, као и податак да су полицијски службеници на захтев лекара били присутни лекарском прегледу задржаног лица.

У вези са препоруком да се свим лицима која се задржавају дуже од 12 сати обезбеди барем један комплетан оброк, Министарство је навело неколико начина на који би таква услуга могла бити омогућена. Имајући у виду да ову препоруку НПМ понавља након посета свим полицијским станицама у којима се лица задржавају дуже од 12 сати, по питању обезбеђивања исхране у осталим подручним полицијским управама, укључујући и градове у којима не постоје ресторани овог Одељења, НПМ је обавештен да се исхрана може организовати преузимањем оброка и из локацијски најближег ресторана.