a

Тим НПМ-a обавио је 03. и 04. јуна 2021. године ненајављене посете појединим организационим јединицама Полицијске управе Ниш. Првог дана, НПМ је посетио Полицијску станицу Мерошина и Полицијску управу Ниш-седиште, а другог дана Полицијску станицу Ражањ и Саобраћајну полицијску испоставу. Током ноћи посећене су Полицијске испоставе Медијана и Палилула, у којима се налазе реновиране просторије за задржавање лица.

b_250_0_16777215_00_images_20210609PUNis.jpgТоком ових посета, НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Тим НПМ је, такође, обишао просторије за задржавање како би проверио да ли су исте у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Пре обављања посета наведеним организационим јединицама Полицијске управе Ниш, тим НПМ-a је у Казнено-поправном заводу у Нишу разговарао са притвореним и задржаним лицима о поступању полиције према њима приликом примене полицијских овлашћења.

Професионално поступање свих полицијских службеника током посете НПМ представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.