a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић посетио је 21. јануара ове године Окружни затвор у Новом Саду (ОЗ Нови Сад) и полицијске станице Бачки Петровац (ПС Бачки Петровац) и Сремски Карловци (ПС Сремски Карловци), које се налазе у оквиру Полицијске управе Нови Сад (ПУ Нови Сад). У тиму су поред запослених из Заштитника грађана били и представници Покрајинског омбудсмана.

Током посете ОЗ Нови Сад обављени су разговори са притвореницима о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења, а у полицијским станицама НПМ је посветио посебну пажњу основним правима задржаних лица као што су право на приступ лекару и адвокату, али и праву да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се информишу о својим правима.

Поступајући по препорукама које је НПМ упутио у извештају о обављеним посетама овим полицијским станицама, Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да ће примерак записника о задржавању уручивати лицима која су била на задржавању, као и да су отпочели да у записнике о задржавању уписују податак о времену када је блиска особа задржаног лица обавештена о његовом задржавању. НПМ је обавештен и о томе да ће у свему поступати по препоруци која је у вези поступања полицијских службеника приликом обављања лекарског прегледа задржаног лица.

Такође, НПМ је обавештен да се просторије за задржавање у ПС Сремски Карловци неће користити за задржавања која су дужа од 12 сати, да је ниво хигијене у просторијама за задржавање и у тоалетима подигнут на виши ниво, те да ће ПУ Нови Сад у наредном периоду иницирати да се обезбеде потребна средства за адаптирање просторије.