a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у децембру 2020. године контролну посету ПУ Ваљево ради праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечних или понижавајућих казни или поступака (CPT), а паралелно је обавио и посету КПЗ за малолетнике у Ваљеву, где је разговарао са притвореницима о поступању полиције према њима пре доласка у завод.

Поступајући по препорукама НПМ-а које су садржане у извештају о посети ПУ Ваљево, МУП је обавестио НПМ да Одељење криминалистичке полиције ПУ не поседује адекватну просторију у коју би складиштили привремено одузете предмете, те се ови предмети уз кривичну пријаву предају надлежном јавном тужилаштву, уз минимално задржавање у просторијама Одељења, а у оквиру Полицијске испоставе је направљен депо, где се смештају и остају на чувању привремено одузети предмети у раду ПИ. У будућем раду, писмено изјашњење лица према којем је употребљено средство принуде ће бити саставни део документације о употреби принуде. Такође, МУП обавештава да су у оквиру ОКП одређене две просторије за саслушање осумњиченог које испуњавају потребне услове и у току је поступак набавке адекватне опреме, која би испуњавала услове за аудио/видео снимања саслушања.

У одговору МУП-а се даље наводи да полицијски службеници су упознати са обавезом евидентирања тачног времена када је члан породице или друга блиска особа обавештена о лишењу слободе задржаног лица, као и да ће се свим задржаним лицима и у писменом облику, на језику који разумеју, пружати информације о њиховим правима. У будућем раду, лицима задржаним у кривичном поступку ће се достављати записник о задржавању, који ће садржати све битне детаље о току задржавања, а свим задржаним лицима ће се омогућити да документацију која им је уручена држе код себе. Одсек за логистику врши припрему хране за лица задржана у просторијама у седишту ПУ, у довољном броју у односу на трајање задржавања, поштујући верска и национална убеђења задржаних лица.

У одговору органа се наводи и да су два полицијска службеника из ПУ Ваљево похађала инструктивни семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора''. Ови полицијски службеници имају обавезу да свим полицијским службеницима у статусу овлашћених службених лица реализују наведени семинар, али у ПУ Ваљево ово није реализовано због епидемијске ситуације, смањења броја радно ангажованих полицијских службеника и повећања обима посла.

С обзиром да је у Извештају једна препорука упућена и КПЗ за малолетнике у Ваљеву, завод је одговорио да је препорука НПМ-а да се у извештаје о обављеним лекарским прегледима лица лишених слободе, када је утврђено да лице има повреде, уносе детаљни и конкретни наводи о начину настанка повреда, да се повреде детаљно документују и да лекар даје своје мишљење о повезаности изнетих навода и објективног налаза , као и да ако се уоче повреде које указују на злостављање или лице лишено слободе наведе да је било злостављано о томе обавештава јавно тужилаштво - спроведена наредбом управника и да се примењује у пуном обиму.