a

Ради праћења поступања према мигрантима на државној граници са Републиком Бугарском, тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а посетио је у фебруару ове године прихватне центре у Пироту и Дивљани, Полицијску управу у Пироту, Регионални центар граничне полиције према Бугарској и Казнено-поправни завод у Нишу. НПМ је у свом извештају о посетама констатовао да, иако већи број миграната незаконито борави у земљи, механизам принудног удаљења се примењује само према мањем броју њих, углавном према онима које је могуће вратити у земље транзита у складу са споразумима о реадмисији. С обзиром на надлежност НПМ-а да надзире поступак принудног удаљења, од МУП-а је још једном затражено да НПМ благовремено добија обавештења о свим планираним принудним удаљењима странаца, рачунајући и удаљења која регионални центри граничне полиције обављају по убрзаном поступку реадмисије.

Мали број миграната који се налази у прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. УНХЦР је редовно присутан у центрима за прихват и збрињавање миграната и обавља процену потреба сваког новопридошлог мигранта. Организације цивилног друштва такође имају активности у центрима. Након регистрације у полицијској станици, мигранти који су изразили намеру да траже азил се премештају у неки од центара за азил. Малолетницима без пратње се поставља привремени старатељ из локалног центра за социјални рад. Они неко време проводе у прихватном центру у који су се јавили, да би првом приликом били премештени у установу која је намењена за њих, где добијају и другог старатеља. НПМ је у Извештају похвалио чињеницу да се предузимају континуиране обуке полицијских службеника за поступање према рањивим категоријама лица. Прихватни центри су отвореног типа, дужина боравка миграната у центрима варира, а животни услови су углавном задовољавајући. У центрима је мирно и не долази до озбиљнијих ремећења реда. НПМ је похвалио и евидентирање ванредних догађаја у центрима и благовремено обавештавања полиције о ремећењу реда у центрима и препуштања поступања према изгредницима овлашћеним службеним лицима, што је све у складу са препорукама које је НПМ раније упућивао Комесаријату за избеглице и миграције.

НПМ је обишао и ново Прихватилиште за странце, које се ће бити стављено у функцију након што добије употребну дозволу, а очекује се и измена систематизације радних места, како би се ангажовао довољан број службеника. Смештање странаца које је потребно принудно удаљити из земље у ово Прихватилиште, уместо у Прихватилиште за странце у Падинској Скели, ће знатно растеретити систем и смањити трошкове превоза станаца на великој удаљености. Такође, НПМ је добио више навода о противправном протеривању миграната из суседних земаља, које је понекад праћено и физичким насиљем.