a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Нaционалног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 25. марта 2021. године ненајављену посету Полицијској управи Сомбор-седиште.

У извештају који је сачињен након посете, НПМ је упутио три препоруке у циљу отклањања уочених недостатака и унапређења поступања, а које се односе на обавезно уручивање примерка записника о задржавању задржаним лицима, а у случајевима да лица одбију да приме/потпишу записник, констатовање разлога које је за то дало задржано лице, уношење податка о времену када је о лишењу слободе обавештен члан породице или блиско лице, као и евидентирање присуства полицијских службеника лекарском прегледу на захтев лекара у записнику о задржавању или службеној белешци.

Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ о активностима које су предузете у циљу поступања по упућеним препорукама, односно о томе да је начелник ПУ Сомбор-седиште одржао радни састанак са полицијским службеницима Дежурне службе којима су дате инструкције за отклањање уочених недостатака и поступање у складу са препорукама НПМ-а у будућем раду.