a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ, који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 19. августа. 2021. године посету Окружном затвору у Смедереву. Посета је обављена у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Током посете, тим НПМ је обавио групне и појединачне разговоре са осуђеним лицима која се налазе у затвореном одељењу као и лицима према којима су у заводу примењиване мере принуде.

Поред наведеног, извршен је увид у документацију која се односи на употребу мера принуде, ванредне догађаје, притужбе лица лишених слободе, Књигу повреда, начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у Завод, као и лекарских прегледа након примене мера принуде.

Такође, НПМ је током посете обавио разговоре са преко 20 притворених лица о поступању полицијских службеника према њима током хапшења и приликом примене других полицијских овлашћења.

У тиму НПМ био је и лекар специјалиста судске медицине.