a

Заштитник грађана, у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, је у 2021. години учествовао у пројекту ENNHRI (Европска мрежа националних институција за заштиту људских права) „NHRI’s work to promote and protect the human rights of migrants at borders“, у оквиру којег је тим НПМ-а био на границама са Северном Македонијом, Бугарском и Хрватском, као и на међународним аеродромима. Поводом тих посета, НПМ је доставио прилог о поступању према мигрантима на границама, који је ENNHRI објединио са налазима других националних институција за људска права у један регионални извештај http://ennhri.org/rights-at-borders/#reports. Извештај приказује регионалне трендове и изазове у поштовању основних људских права миграната на државним границама.

Од јула 2019. године ENNHRI подржава NHRI (Националне институције за заштиту људских права) у промоцији и заштити права миграната на границама. У оквиру овог пројекта, националне институције за заштиту људских права у Хрватској, Француској, Грчкој, Србији и Словенији саставили су националне извештаје који укључују добре праксе, налазе и препоруке. Они се заснивају на мониторингу спроведеном између јула 2019. и априла 2021. године.