a

Поводом 18. децембра, Међународног дана миграната, Заштитник грађана поздравља напоре органа јавне власти, међународних организација и организација цивилног друштва да пруже хуманитарну и другу помоћ избеглицама, које свакодневно пролазе кроз Србију и апелује да се учини све како би се наставило са унапређењем услова за њихово збрињавање као и да им се омогући интеграција у друштво.

Заштитник грађана је од почетка мигрантске кризе редовно и у континуитету пратио опште стање и поступање према мигрантима и тражиоцима азила а нарочито положај осетљивих и рањивих група, посебно малолетних миграната без пратње. Надлежним органима је упућен већи број препорука које су допринеле унапређењу у тој области.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре у 2021. години учествовао у пројекту ENNHRI (Европска мрежа националних институција за заштиту људских права) у оквиру којег је тим НПМ-а био на границама са Северном Македонијом, Бугарском и Хрватском, као и на међународним аеродромима. Поводом тих посета, НПМ је доставио прилог о поступању према мигрантима на границама, који је ENNHRI објединио са налазима других националних институција за људска права у један регионални извештај који приказује регионалне трендове и изазове у поштовању основних људских права миграната на државним границама.

Међународни дан миграната је међународни празник који се обележава 18. децембра, на дан када је још 1990. године Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Међународну конвенцију о заштити права радника миграната и чланова њихових породица.