a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је јуна 2021. године обавио ненајављене посете појединим организационим јединицама Полицијске управе Ниш (седиште Полицијске управе Ниш, Полицијска станица Мерошина, Полицијска станица Ражањ, Саобраћајна полицијска испостава, Полицијска испостава Медијана и Палилула).

Током тих посета, НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу, и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима.

Поступајући по препорукама НПМ-а, наведене организационе јединице ПУ Ниш ће лицима која су била на задржавању уручивати примерак записника о задржавању у који ће уносити податак о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе.

Прихваћене су и препоруке које су у вези са обављањем лекарског прегледа лица лишених слободе чиме ће се унапредити положај тих лица као и начин рада полицијских службеника. Сходно томе, полицијски службеници ће присуствовати лекарским прегледима лица само у случајевима када то затражи лекар из безбедносних разлога и то полицијски службеник истог пола ког је и лице, а на начин да не могу да чују разговор између лекара и лица.

Такође, казнено-поправни завод у Нишу је обавестио НПМ је видео надзор у просторијама за задржавање стављен у функцију.