a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, посетио је 10. и 11. јуна 2021. године Службу за психијатрију Опште болнице у Лесковцу, у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

У извештају о посети упућено је 16 препорука за отклањање уочених недостатака у раду установе. Из достављеног одговора Опште болнице у Лесковцу о поступању по препорукама НПМ-a произилази да су све препоруке прихваћене и да ће бити спроведене у Служби за психијатрију ради добробити пацијената и хуманизације њиховог боравка, као и да ће се сачињавати индивидуални планови лечења за сваког пацијента. Такође, уредно ће водити евиденције, предузеће активности ради унапређења постојеће окупационе и радне терапије за све пацијенте, поново ће организовати групну психотерапију, израдити програм континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра и спровести обуке здравствених радника о примени мере физичког спутавања узнемирених пацијената, што је у актуелним епидемиолошким условима било отежано.