a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је током марта 2021. године прихватне центре у Шиду и Принциповцу, Полицијску станицу Шид и Регионални центар граничне полиције према Хрватској ради праћења поступања према мигрантима на државној граници. У извештају о посетама упућена је препорука да се у Прихватном центру у Принциповцу уредно води евиденција ванредних догађаја, за шта је НПМ обавештен да је Комесаријат за избеглице и миграције обучио лица радно ангажована у центрима за коришћење електронске базе података, која ће олакшати и убрзати систем пријављивања инцидената, правовременог одговора и контроле рада центара и запослених.

Мали број миграната који се налази у посећеним прихватним центрима жели да уђе у поступак азила. У дану посете, у прихватним центрима ниједан мигрант није био регистрован са намером да тражи азил у Србији. Механизам принудног удаљења у Републику Хрватску се практично не примењује: последњи случај удаљења странца који је обавио РЦГП Хрватска се догодио 2019. године, када је удаљен држављанин Савезне Републике Немачке. Са друге стране, према подацима РЦГП Хрватска, по споразуму о реадмисији, током 2020. године Републици Србији је предато 28 лица у скраћеном поступку, као и 57 лица у редовном поступку реадмисије.

НПМ је у извештају указао Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству унутрашњих послова на недостатак ресурса за поступање према мигрантима на граници са Хрватском. Истовремено, похвалио је евидентирање ванредних догађаја у Прихватном центру Шид и истакао да је то у складу са раније упућеном препоруком НПМ-а. Такође, похваљена је пракса благовременог обавештавања полиције о ремећењу реда у центрима и препуштања поступања према изгредницима овлашћеним службеним лицима.

НПМ је током посета прихватним центрима од миграната добио више навода о противправном протеривању из суседних земаља, те је НПМ у извештају изнео став да је потребно подстаћи државе на што виши степен сарадње, подразумевајући под тим вршење истраге свих навода о кршењу људских права. НПМ је затражио и добио одговор од МУП-а о поступању по пријавама о незаконитом поступању страних службеника према мигрантима, да се Управи граничне полиције од стране полицијских управа и регионалних центара редовно достављају извештаји о идентификованом, односно пријављеном незаконитом поступању страних службеника према мигрантима, који се одмах достављају Дирекцији полиције, а у складу са депешом из 2017. године предметне информације се преко заједничких контакт центара достављају суседним граничним органима.