a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић предводила је тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) током ненајављене посете Окружном затвору у Зајечару октобра 2021. године. Посета је обављена у циљу провере постојања тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака у тој установи. Након посете, НПМ је сачинио извештај у којем је упутио препоруке за унапређење рада ОЗ Зајечар.

Поступајући по препорукама у посећеном заводу предузимају се активности како би се, осуђена лица која су разврстана у затворено одељење, у већем броју радно ангажовала, као и да се притвореним лицима омогући остваривање права на боравак на свежем ваздуху у трајању од најмање два сата дневно. Окружни затвор у Зајечару је обавестио Заштитника грађана и о прихватању препорука које се односе на рад лекара у погледу начина обављања првог лекарског прегледа и обилазака осуђених лица која се налазе на извршењу дисциплинске мере упућивање у самицу, а тим НПМ ће пратити спровођење тих препорука.

У сарадњи са Казнено-поправним заводом у Нишу, Окружни завод у Зајечару је извршио замену старих и дотрајалих душека у собама-спаваоницама, чиме су унапређени материјални услови у тој установи.