a

Тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 21. октобра 2021. године посету Окружном затвору у Неготину. Посета је обављена у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака.

Током посете тим НПМ-а је обавио групне и појединачне разговоре са свим осуђеним лицима која се налазе у затвореном одељењу, као и са свим притвореним лицима.

Такође је извршен увид у документацију која се односи на ванредне догађаје, притужбе лица лишених слободе, употребу мера принуде, начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод, као и лекарских прегледа након примене мера принуде.

Поступајући по препорукама НПМ-а, ОЗ Неготин ће притвореним лицима омогућити боравак на свежем ваздуху најмање два часа дневно. Први лекарски преглед лица лишених слободе укључиваће преглед свих телесних предела ради откривања евентуалних телесних повреда које могу бити у вези са насилним поступањем према лицу лишеном слободе. Након примене мера принуде, лекар ће обављати лекарски преглед и у писани извештај, поред описа објективних лекарских налаза, уносиће наводе лица према коме је мера принуде примењена о начину настанка повреда и дати мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда, а уочене повреде ће фотографисати и уцртати их у шему тела.

У случају да лекар уочи повреде које указују на злостављање или лице лишено слободе наведе да је било злостављано, лекар ће о томе писаним путем обавестити управника уз достављање целокупне медицинске докумнетације, а управник ће обавестити надлежно јавно тужилаштво.

Осим наведеног, унапређени су и материјални услови боравка у свим просторијама-спаваоницама.