a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић предводила је 8. фебруара 2022. године тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а током посете Казнено-поправном заводу у Шапцу. У тиму је поред запослених из Заштитника грађана био и представник Комитета правника за људска права. Након посете је сачињен извештај и посећеном заводу су упућене три препоруке, а Управи за извршење кривичних санкција једна препорука.
Поступајући по препоруци НПМ, лицима која су у КПЗ Шабац разврстана у затворено одељење, омогућава се да изван затворених просторија, на свежем ваздуху, проводе најмање два часа дневно.

НПМ је обавештен да су у току радови на обезбеђивању спаваонице за прекршајно кажњена лица како се, у ситуацијама већег прилива ове категорије лица, не би смештали у просторије са осуђеним лицима, као и да је просторија, намењена за дневни боравак у затвореном одељењу, саграђена и прилагођена намени.

Осим тога, предузимају се активности у циљу запошљавања једног лекара, што ће НПМ пратити у даљем раду. Такође, НПМ ће у даљем раду пратити и реализацију препорука у вези са обезбеђивањем услова за радно ангажовање лица разврстаних у затворено одељење, као и у вези са ношењем гумених палица на видљив начин припадника Службе за обезбеђење у просторијама затвореног одељења и одељења притвора.