a

b_250_0_16777215_00_images_20220624SEENPMNetwork.jpgПредставнице Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана Републике Србије учествовале су на првом састанку Мреже НПМ Југоисточне Европе у 2022. години, који је у Бечу од 20-22. јуна организовао Борд Омбудсмана Аустрије, председавајући Мрежом НПМ-а. Тема састанка била је „Посебне потребе старијих и особа са физичким инвалидитетом у местима лишења слободе“.

На састанку је истакнуто да старији и особе са физичким инвалидитетом у околностима лишења слободе треба да буду смештени заједно са другим осуђенима, у адекватним условима прилагођеним њиховим потребама, уз пуно поштовање њиховог достојанства. Осуђени који имају потребу за посебном негом такође треба да буду смештени у адекватним материјалним условима, уз доступност довољног броја обучених неговатеља.

Учесници су се сложили да сви запослени, који су укључени у надзор и негу старијих и лица са физичким инвалидитетом у местима лишења слободе, треба да похађају специфичну редовну обуку.

Закључено је и да у поступку припреме за отпуст надлежни државни органи треба да осигурају адекватну помоћ тим категоријама лица, у складу са њиховим индивидуалним потребама. Током састанка учесници су разменили и искуства и праксе на тему односа НПМ-а са јавношћу.