a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић са сарадницама из Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) одржала је 29. јуна 2022. године састанак са представницима Министарства унутрашњих послова, Комисије за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре. Сврха састанка је одржавање континуираног дијалога и сарадње у вези са могућим мерама имплементације препорука НПМ, размене информација и унапређења сарадње у области превенције тортуре.

Др Тањевић је указала на кључна запажања мониторинг тимова НПМ приликом посета полицијским управама, односно полицијским станицама у њиховом саставу од почетка године, упућене препоруке, уочена унапређења. Разговарано је о даљим активностима у тој области, односно потреби за даљим унапређењима, посебно у погледу остваривања права на приступ браниоцу.

Председник комисије представио је активности које МУП предузима у циљу даљег унапређења услова боравка у просторијама за задржавање, као и активности у вези са опремањем просторија за саслушање техничком опремом за видео и/или аудио снимање саслушања. Такође, представио је активности и резултате које су остварени у оквиру пројекта Савета Европе „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, посебно у погледу израде Приручника и смерница за обављање информативног разговора са различитим категоријама лица. Председник комисије је навео и то да ће сходно препорукама НПМ-а, од јула месеца почети да се примењује унапређена верзија апликације о доведеним и задржаним лицима.

Учесници састанка су се сагласили са потребом да се унапреди сарадња МУП-а са Министарством здравља ради стандардизације образаца који се попуњавају након прегледа лица лишених слободе, као и да се у сарадњи са Министарством здравља организују обуке здравствених радника о обављању прегледа лица лишених слободе, а што ће, према речима председника комисије, бити реализовано у оквиру напред поменутог пројекта.

Сарадња са представницима Комисије за спровођење стандарда полицијског по-ступања у области превенције тортуре представља пример добре праксе, када је реч о континуираном дијалогу са НПМ-ом усмереном на имплементацију упућених препорука и унапређење стања у овој области.