a

Заштитник грађана, симболично, на дан рођења бившег председника Јужноафричке Републике Нелсона Манделе који се Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација од 2010. године обележава као Међународни дан Нелсона Манделе у знак признања за његов допринос култури мира и слободе, објавио је извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у 2021. години.

Током 2021. године НПМ је обавио 86 посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Посећене су бројне полицијске управе и полицијске станице у њиховом саставу, притворске јединице, затвори, психијатријске клинике и одељења у општим болницама, установе социјалне заштите домског типа, прихватни центри за мигранте, транзитне зоне на међународним аеродромима и војни објекти. Такође, обављено је 12 надзора над поступцима принудних удаљења 23 странаца. Укупно је упућено 245 препорука од којих су 242 из извештаја о обављеним посетама местима на којима се налазе или се могу наћи лица лишена слободе, а три препоруке из области надзора над принудним удаљењима странаца.

Као и претходни, и овај извештајни период обележио је велики број тематских посета које је НПМ обављао у циљу испитивања и утврђивања стања у појединим областима. С тим у вези, НПМ је обављао посете у циљу праћења поступања према мигрантима на границама, праћења примене Правила Уједињених нација о третману затвореница и ванзаводским мерама за жене које су учиниле кривична дела, познатих под називом Правила из Бангкока, праћења поступања према доведеним и задржаним лицима, праћења поступања по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) које су упућене Републици Србији након посете 2017. године итд. НПМ је у извештајном периоду развио и посебну методологију за посете заводима за извршење кривичних санкција, у циљу провере постојања појаве тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. По први пут, НПМ се током посета искључиво фокусирао на примену мера за одржавање реда и безбедности у заводу, поступање према лицима лишеним слободе у затвореним одељењима завода и начин документовања повреда лица током извршења казне.

У извештају су представљени налази и опште и појединачне препоруке за унапређење стања у овој области и истакнуте активности које је неопходно предузети у правцу ефикасније борбе против тортуре и унапређења заштите људског достојанства.

Извештај представља још један допринос у изградњи друштва без тортуре, друштва у којем се поштује физички и психички интегритет и достојанство сваког грађанина, у свакој ситуацији, без изузетка и без обзира на околности.