a

Заштитник грађана је у петак 22. јула 2022. године објавио Јавни позив за сарадњу у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) и упутио позив удружењима која се залажу за унапређење и заштиту људских права и слобода за сарадњу у обављању послова НПМ-а.

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику Републике Србије РС бр. 82 од 22. јула 2022. gодине и на интернет страници Заштитника грађана www.zastitnik.rs, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

Пријава се сачињава на обрасцу „Пријава за сарадњу са Заштитником грађана у обављању послова НПМ“, која се може преузети лично у просторијама Заштитника грађана или на интернет страници Заштитника грађана.

Заштитник грађана ће донети Одлуку о избору удружења најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава, а споразум о сарадњи се закључује на период од две године.