a

Представник Националног превентивног механизма Заштитника грађана и представник Покрајинског заштитника грађана ненајављено су данас обишли Окружни затвор у Зрењанину ради праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе.

Тим је је обишао просторије за извршење мера, извршио увид у релевантну документацију, од заводских службеника добио додатне информације о поступању према лицима која су из било ког разлога издвојена од других и обавио ненадзиране разговоре са оним лицима која су недавно била на извршењу ових мера.

Кључни налази из посете биће представљени у оквиру посебног тематског извештаја након што се реализују све планиране посете заводима посвећене овој теми.

Сарадња са управом ОЗ Зрењанин и свим службеницима је била добра и професионална.