a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 27. августа обавио надзор над принудним удаљењем држављанке Републике Сијера Леоне. Она је неко време провела у Прихватилишту за странце у Падинској Скели, одакле је спроведена на Аеродром „Никола Тесла“ Београд и летом напустила земљу.

Од полицијских службеника су прибављени подаци о поступању према страној држављанки, извршен је увид у документацију која се о њој води у Прихватилишту и обављен је ненадзирани разговор са њом. Такође, надзирана је процедура отпуста из прихватилишта и укрцавања у службено возило.

Сарадња са полицијским службеницима током надзора је као и до сада била добра.