a

Заштитник грађана донео је Одлуку о избору удружења са којима ће у наредном периоду сарађивати у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Одлуком Заштитника грађана сарадња ће се успоставити са следећим удружењима: Одбор за људска права Ваљево, Центар за интеграцију младих, Виктимолошко друштво Србије, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Комитет правника за људска права и Кликактив – Центар за развој социјалних политика.

Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака одређено је да Заштитник грађана обавља послове НПМ-а и да у обављању тих послова сарађује са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом предвиђени циљ удруживања унапређење и заштита људских права и слобода. Поступак избора удружења спроведен је по Јавном позиву Заштитника грађана од 22. јула 2022. године.