a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 27. и 28. септембра Окружни затвор и Полицијску управу у Ужицу. Чланови тима су у окружном затвору разговарали са притвореницима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Посебну пажњу су посветили начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод. Такође, обављена је посета полицијским станицама Ариље и Пожега, током ноћи ПС Косјерић и Полицијској испостави Златибор, а сутрадан седишту Полицијске управе у Ужицу и Полицијској станици Бајина Башта.

b_250_0_16777215_00_images_20220930Uzice.jpg
Фото: Заштитник грађана

Током тих посета НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, као што су право на приступ лекару и адвокату, право да о лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Разговарали су са полицијским службеницима о начину остваривања основних права задржаних лица и извршили увид у предмете о задржавању лица. НПМ је у ОЗ Ужице затекао једно задржано лице у кривичном поступку са којим је обавио разговор, те обишао просторије за задржавање ради провере да ли су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

НПМ је 28. септембра поново посетио ОЗ Ужице у циљу праћења поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у самици, односно у било ком облику изолације од других лица лишених слободе. НПМ је обишао просторију која се користи за те намене, од заводских службеника прибавио потребне информације о поступању према лицима у самици и извршио увид у релевантну документацију. Кључни налази из посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују све планиране посете заводима посвећене наведеној теми.

Посете су биле ненајављене, а сарадња са службеницима и руководством установа како у ОЗ Ужице тако и у ПУ Ужице изузетна. У тиму су били запослени у Заштитнику грађана и представници Одбора за људска права Ваљево.