a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је у априлу ове године Полицијску управу Зајечар, а полицијска управа је обавестила НПМ да је поступила по свим препорукама из Извештаја о посети, односно да ће се задржаним лицима омогућавати да документацију у вези са задржавањем држе код себе током трајања задржавања, у записнике о задржавању у кривичном поступку ће се уносити подаци о току задржавања и у записнике ће се уносити сви подаци од значаја за приступ задржаних лица браниоцу. Предузете су и организационе мере како би се задржаном лицу по истеку задржавања уручивао записник о задржавању.

Руководиоци организационих јединица ПУ Зајечар су упознати са препоруком НПМ-а о начину обављања лекарских прегледа доведених и задржаних лица, како би се уочени недостаци отклонили и убудуће заштитила приватност лица током прегледа. Такође, у ПС Сокобања је појачано вештачко осветљење у просторији за задржавање. Пројекат адаптације те просторије је већ израђен, те се у наредном периоду очекује његова реализација.

НПМ је такође обавештен да се у сарадњи са Одсеком за информационо-телекомуникационе системе предузимају мере у циљу омогућавања чувања снимака видео надзора на дужи рок у обе посећене полицијске станице (полицијске станице Књажевац и Сокобања), као и да се исхрана за задржана лица обезбеђује преко ресторана Одсека за организовање исхране у Зајечару.