a

b_250_0_16777215_00_images_20221104KonfCaritas.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић учествовала је 27. октобра 2022. године на регионалној конференцији под називом „Цивилни сектор у заштити менталног здравља“, која је организована у Београду од стране  Caritas Србије, у оквиру регионалног пројекта SOCIETIES који финансира Европска унија. На конференцији је присуствовао велики број представника цивилног сектора из региона и установа које се баве менталним здрављем, који су разменили искуства и праксе у вези са развојем служби за заштиту менталног здравља у заједници у својим земљама и улози цивилног сектора у заштити менталног здравља.

Др Тањевић је током излагања на тему „Заштита менталног здравља је питање људских права“, представила активности Заштитника грађана које су усмерене на унапређење положаја особа са менталним сметњама, а посебно налазе и препоруке Националног механизма за превенцију тортуре из извештаја о посетама психијатријским установама и установама социјалне заштите домског типа. У оквиру закључка истакла је да је неопходно без одлагања развити мрежу служби за заштиту менталног здравља у заједници које ће пружати свеобухватну заштиту менталног здравља, уз најмање могуће рестрикције и што ближе породици, кадровски оснажити постојеће специјализоване службе при здравственим установама, обезбедити континуирану едукацију запослених у области менталног здравља повећати број специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије, развити службе за превенцију и лечење деце и младих са болестима зависности, којима услуге заштите менталног здравља морају бити једнако доступне и квалитетне и унапредити збрињавање и лечење старијих особа с менталним поремећајима.

b_250_0_16777215_00_images_20221104KonfCaritas2.jpgОна је указала и на потребу за подизањем свести о значају менталног здравља и улагања у реформе у области менталног здравља, мултисекторску сарадњу, као и повезивање удружења, стручњака и институција на локалном нивоу на промоцији менталног здравља и борби против стигматизације.

Заштитник грађана ће наставити да прати и подржава све активности организација на пољу менталног здравља које пружају помоћ особама са менталним тешкоћама и њиховим породицама, и у том смислу реализација пројеката Caritas-а је веома значајна за социјалну инклузију особа са менталним и интелектуалним тешкоћама и процес деинституционализације, рекла је заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић.