a

b_250_0_16777215_00_images_20221104PUPirot.jpg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 24. и 25. октобра обавио посете полицијским станицама које су у саставу Полицијске управе у Пироту: ПС Димитровград и ПС Бела Паланка. Обе посете су биле ненајављене, а посета ПС Димитровград је обављена током ноћи. У тиму НПМ-а су били представник Заштитника грађана и представница удружења Кликактив – Центра за развој социјалних политика.

Током тих посета НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, која су уједно и заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о свом лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Са полицијским службеницима тим НПМ-а разговарао је о начину остваривања права задржаних и извршио увид у предмете о задржавању лица. Такође, обишао је просторије за задржавање како би проверио услове боравка у њима. Током посета нису затечена задржана лица.

Сарадња са полицијским службеницима била је професионална.