a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 17. октобра 2022. године обавио ненајављену посету Полицијској станици у Тутину, након чега је сачинио извештај о посети. Поступајући по препорукама из извештаја упућене тој полицијској станици, отпочело се са уручивањем писаних обавештења о правима задржаних лица на обрасцу у ком су наведена сва права задржаног лица из члана 29. Правилника о полицијским овлашћењима.

НПМ је обавештен и о томе да ће се  сва обилажења и разговори са лицима на задржавању уредно уносити у записнике о задржавању заједно са напоменама уколико постоје, као и да ће полицијски службеници, у записнике о задржавању уносити и податак о томе када је члан породице или друго блиско лице задржаног обавештено о његовом лишењу слободе.

На тај начин ПС Тутин је поступио по свим препорукама које су му упућене, а извештај НПМ-а је достављен на упознавање и поступање и свим другим организационим јединицама Полицијске управе Нови Пазар.