a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је током 2022. године обавио ненајављене посете притвору Казнено-поправног завода у Пожаревцу – Забели (КПЗ Пожаревац-Забела), као и седишту Полицијске управе у Пожаревцу, Полицијској испостави Пожаревац (ПИ Пожаревац) и Полицијској станици Велико Градиште (ПС Велико Градиште), о којима је сачинио извештај.

Министарство унутрашњих послова је обавестило НПМ да ће, у даљем раду, ПС Велико Градиште и ПИ Пожаревац унапредити поступање и вођење евиденција, те ће у записнике о задржавању које су задржана лица одбила да потпишу, констатовати разлоге које је за то изнело лице, односно да ће уносити податке да је задржаном лицу понуђен оброк, али да га је лице одбило. НПМ је обавештен и да се ПУ Пожаревац писаним путем обратио КПЗ Пожаревац-Забела ради омогућавања задржаним лицима најмање један сат на свежем ваздуху, уколико се у том заводу налазе на задржавању дуже од 24 часа.

НПМ ће у даљем раду пратити реализацију препорука које се односе на унапређење материјалних услова у ПС Велико Градиште и ПИ Пожаревац.