a

Министарство унутрашњих послова обавестило је Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) да се поступило по свим препорукама које су им упућене о уоченим неправилностима како у раду полицијских службеника, тако и у положају лица лишених слободе према којима се примењују полицијска овлашћења.

Тако ће се записник о задржавању уручивати задржаним лицима по истеку задржавања. Садржаће податке о обиласцима и разговорима са задржаним лицима, податке о обедовању, податке о времену када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе. У полицијским станицама, где су недостајали, прибављене су постељине и постављена обавештења о видео надзору просторија за задржавање.

Tим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је, у сардањи са  Комитетом правника за људска права, крајем децембра 2022. године ненајављено  посетио  ПС Врачар, ПС Палилула, ПС Звездара и ПИ Миријево, затим ПС Нови Београд, ПС Стари град и ПС Савски венац, као и седиште ПУ за град Београд, ПС Вождовац и ПС Раковица.

У извештају је наведена  и препорука упућена Окружном затвору у Београду, по којој је поступљено. У даљем раду први лекарски преглед лица лишених слободе по пријему у Окружни затвор обухватаће визуелни преглед комплетног тела лица и тела без одеће. Када се утврди да лице лишено слободе има повреде, лекари ће у извештај унети изјаве како су повреде настале, детаљно ће их описивати, фотографисати и уцртавати у шему тела. Лекарски прегледи обављаће се без присуства Службеника за обезбеђење, осим у случајевима када за то постоји оправдана потреба.