a

Упућене препоруке Полицијској управи Зајечар и полицијскаим станицама у њеном саставу, на основу извештаја Националног механизма за превенцију тортуре сачињених након посете у мају месецу 2012. године