a

Тим НПМ, кога су чинили представници Заштитника грађана, НВО „Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S“, као и експерт медицинске струке, реализовао је  9. и 10. априла 2013. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, ненајављену контролну посету Дому „Ветерник“ у Ветернику. Том приликом сачињен је  извештај са препорукама.