a

Заштитник грађана, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводине и удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 12. фебруара 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, редовну посету Полицијској управи Сомбор и том приликом сачинио извештај са препорукама.