a

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у протеклом периоду посветио посебну пажњу положају странаца који су изразили намеру да траже азил у Републици Србији и нерегуларних миграната на њиховом путу ка земљама Европске уније. Министарству унутрашњих послова и Комесаријату за избеглице и миграције у фебруару 2014. године упућене су препоруке за унапређење положаја тражилаца азила и нерегуларних миграната. У циљу праћења спровођења упућених препорука, Заштитник грађана је, у периоду од 01. јула до 31. децембра 2014. године, обавио 41 посету надлежним органима. О налазима из посета сачињен је посебан извештај.