a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре је 5. фебруара 2015. године обавио посету Специјалној затворској болници у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења (CPT) Републици Србији из 2011. године.