a

Tим Националног механизма за превенцију тортуре, реализовао је 6. и 7. октобра 2014. године редовну посету Окружном затвору у Новом Саду и том приликом сачинио извештај са препорукама.