a

Заштитник грађана је обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) након обављене посете ПУ Кикинда сачинио Извештај о посети са 15 препорука и упутио Полицијској управи и надлежном министарству. ПУ Кикинда је у остављеном року за одговор доставила Заштитнику грађана изјашњење о поступању по препорукама из Извештаја, у коме се наводи да је ПУ поступила по шест препорука, док су по осталим препорукама предузете одговарајуће активности за њихову имплементацију. Препоруке по којима је поступљено односе се на унапређење положаја лица на полицијском задржавању, док су по препорукама које захтевају одређена финансијска улагања, упућени дописи надлежним службама Министарства унутрашњих послова ради њихове потпуне имплементације.