a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Станица граничне полиције Београд на Аеродрому „Никола Тесла“, увела је систем евидентирања свих лица која изразе намеру за тражење азила у Републици Србији, тако што врши њихово фотографисање и дактилоскопирање. За обављање ових задатака набављена је одговарајућа опрема и уведен „Папилон систем“, а полицијски службеници Станице граничне полиције Београд су обучени за рад на овом систему. Узимајући у обзир препоруке Заштитника грађана, предузете су мере за изградњу просторије аеродрома за смештај странаца, који не испуњавају услове за улазак у Републику Србију, у складу са стандардима. Како би се успоставиле и водиле евиденције о лицима која се смештају у ову просторију, Управа граничне полиције ће, на основу препорука Заштитника грађана, предузети мере из своје надлежности и иницирати да се у Предлогу закона о евиденцији и обради података у области унутрашњих послова, предвиди и обрада података за ова лица.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у јуну 2015. године, посетио Аеродром „Никола Тесла“ у циљу праћења поступања полицијских службеника и службеника обезбеђења аеродрома према мигрантима/тражиоцима азила и лицима која се привремено смештају у посебну просторију Аеродрома, јер не испуњавају услове за улазак на територију Републике Србије. О посети је сачињен Извештај са препорукама за унапређење даљег поступања.