a

Поступајући по препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције унапредио је систем координације и управљања у Прихватном центру за мигранте у Прешеву чије је функционисање веома комплексно, имајући у виду да су у њему ангажовани представници различитих органа и служби, као и чињеницу да кроз њега свакодневно пролази веома велики број избеглица/миграната. Видно су истакнути кућни ред Центра на енглеском, француском, арапском и фарси језику и обавештење о могућности подношења пријава за корупцију на енглеском и арапском језику, предузете су мере за побољшање хигијенских услова у Центру и његовој непосредној околини, постављена су три шатора у којe се избеглице/мигранти могу сместити док чекају на регистрацију, како би се заклонили за време падавина. Такође, предузете су конкретне мере за хитно оспособљавање просторије која ће бити приступачна особама са инвалидитетом, као и посебне канцеларије за обављање неометаног и поверљивог разговора службеница центра за социјални рад са корисницима који спадају у нарочито осетљиве категорије.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2015. године посетио Прихватни центар за мигранте у Прешеву, као и надлежне органе који поступају према избеглицама/ мигрантима, који у Републику Србију у великом броју пристижу из правца Македоније. О посети је сачињен Извештај са препорукама за унапређење даљег поступања.