a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана запослени у Центру за азил у Крњачи ће, приликом смештаја странаца у смештајне јединице Центра, посебну пажњу посветити лицима чији међусобни односи су нарушени, са циљем да се избегну евентуални сукоби.

Запослени у Центру ће наставити са праксом дневног извештавања Канцеларије за азил, посебно у ситуацијама када долази до значајнијег кршења правила кућног реда од стране лица смештених у Центру, како би Канцеларија могла благовремено да предузме мере у складу са Законом о азилу.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године, посетио Центар за азил у Крњачи у циљу праћења спровођења препорука НПМ за унапређење поступања према мигрантима/тражиоцима азила у Републици Србији.