a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Окружни затвор у Београду је оформио просторије за заједнички дневни боравак притвореника и предузео мере за њихово адекватно опремање чиме је притвореницима омогућено да бораве у заводу под истим условима као и осуђена лица. Они такође могу одређени део дана да проводе у контакту са другим притвореницима са којима им одлуком суда није забрањен контакт. Сви блокови намењени за смештај притвореника, по Плану реконструкције смештајних простора лица лишених слободе, биће реконструисани до краја 2019. године и у свима ће бити обезбеђене заједничке просторије за дневни боравак.

Приликом посете Заводу, Заштитник грађана је посебну пажњу обратио на положај жена у притворској јединици. Утврђено је да блок у коме су смештене притворенице није у складу са важећим стандардима, да им није омогућено остваривање права на обавештавање путем електронских медија, као и да хигијенски пакети и могућности адекватног одржавања хигијене не одговарају у потпуност специфичним потребама жена. У одговору Завода наведено је да ће до 2017. године извршити реконструкцију поменутог блока, а до завршетка предвиђених радова притворенице ће бити премештене у блок који је реновиран.

У складу са препорукама, запослени Службе за здравствену заштиту упознаће притворенике и притворенице са информацијама у вези са њиховим здравственим стањем и лекарским налазима. Предузете су активности како би се релевантни прописи и информације у вези са остваривањем права у заводу превеле на одговарајуће стране језике за притворенике који су страни држављани и који не разумеју српски или енглески језик.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у августу 2015. године посетио притворску јединицу у ОЗ Београд у циљу праћења поступања према лицима у притвору. Том приликом Окружном затвору у Београду и Управи за извршење кривичних санкција упућено је 12 препорука за уклањање уочених недостатка.