a

Поступајући по упућеним препорукама НПМ, Комесаријат за избеглице и миграције је обезбедио константно присуство два преводиоца (за арапски и сомалијски језик), како би се комуникација у Центру за азил у Бањи Ковиљачи одвијала неометано. У Центру су уведена дежурства, али су створени и услови да се у случају значајнијег повећања броја тражилаца азила организује рад запослених по сменама, како би у што већој мери могли да одговоре на ургентне потребе лица која су тамо смештена. Такође, једном избеглици, који је у тренутку посете Заштитника грађана овом Центру био у веома лошем здравственом стању и није могао самостално да се стара о себи, обезбеђена је адекватна здравствена нега и одговарајућа рехабилитација.