a

Национални механизам за превенцију тортуре 24. новембра 2015. године, обавио је пратећу посету Прихватном центру за мигранте у Прешеву и Кампу у Миратовцу у циљу праћења поступања по препорукама упућеним кроз Извештај о посети из септембра 2015. године.