a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Прихватном центру Принциповац успостављено је вођење евиденције о броју лица која пристижу у Центар, као и о њиховој полној и старосној структури. У складу са упућеном препоруком, у Центру је на уочљив начин истакнут кућни ред преведен на енглески, арапски и фарси језик. Такође, Комесаријат је унапредио услове боравка у Центру на тај начин што је оспособљен систем грејања и омогућени услови за редовну замену постељине, приликом пријема нових лица у Центар.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2015. године, посетио Регионални центар граничне полиције према Републици Хрватској, гранични прелаз Шид, као и Прихватни центар Принциповац. О обављеним превентивним посетама сачињени су извештаји, који су упућени надлежним органима. Комесаријату за избеглице и миграције и Прихватном центру Принциповац упућене су три препоруке, у циљу унапређења поступања.