a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Окружни затвор у Суботици омогућиће страним држављанима информације које се тичу остваривања њихових права у затвору на језику који разумеју. Такође, у циљу унапређења поступања према прекршајно кажњеним мигрантима, службеници затвора у Суботици ће представнике дипломатско-конзуларних представништава обавештавати само уз сагласност лица лишених слободе.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) у септембру 2015. године, посетио Окружни затвор у Суботици у циљу праћења поступања надлежних органа према прекршајно кажњеним мигрантима.