a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Управа граничне полиције Министарства унутрашњих послова предузела је мере у циљу повећања ефикасности и једнообразног поступања на свим деловима државне границе Републике Србије, а надлежним организационим јединицама Управе на регионалном и локалном нивоу непосредно се достављају инструкције и одговарајуће смернице за поступање у конкретним случајевима.

У складу са препоруком која се односи на предузимање мера из надлежности Министарства унутрашњих послова у циљу прекршајног некажњавања избеглица, Регионални центар граничне полиције према Мађарској обавиће консултације са председником Прекршајног суда у Суботици ради усаглашавања јединственог поступања према наведеним лицима у наредном периоду. Ради даљег уједначавања праксе полицијских службеника Управа ће плански спроводити контролно-инструктивну делатност. Такође, покренут је и поступак за набавку додатних возила за потребе Одсека пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима Полицијске управе у Кикинди.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у септембру 2015. године, посетио Регионални центар граничне полиције према Мађарској, Полицијску управу у Суботици, Полицијску станицу у Кањижи и центре за социјални рад у Суботици и Кањижи.