a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, 27. јануара 2016. године обавио је посету Заводу за васпитање деце и омладине "Васа Стајић", односно Центру за смештај страних малолетних лица без пратње у циљу праћења поступања према малолетним избеглицама/мигрантима.