a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Полицијска управа Зајечар свим задржаним лицима уручује писано обавештење о правима, а након завршеног задржавања и записник о задржавању на увид и потпис. Трошкове исхране свих задржаних лица у полицијским станицама сада сноси Полицијска управа Зајечар.

Материјални услови у просторијама за задржавање у ПУ Зајечар су унапређени, тако што је обезбеђена боља вештачка осветљеност, док је у полицијским станицама Сокобања и Бољевац у току израда пројектне документације и обезбеђивање новчаних средстава за адаптацију постојећих просторија за задржавање. Такође, ПУ Зајечар je предузела мере и обезбедила чување аудио и видео снимака у свим полицијским станицама. У предстојећем периоду, уз сагласност Дирекције полиције, ПУ Зајечар планира и обуке за полицијске службенике у вези са радом са лицима са менталним сметњама.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у новембар 2015. године, посетио Полицијску управу Зајечар у циљу праћења поступања по препорукама упућеним кроз Извештај о посети из 2012. године.