a

Тим НПМ, кога су чинили представница Заштитника грађана, представници Покрајинског Заштитника грађана АП Војводине и представник „Иницијативе за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S“ реализовали су 25. фебруара 2016. године, ненајављену посету Дому „Ветерник“ у Ветернику у циљу праћења поступања по препорукама.