a

Тим НПМ је 25. и 26. априла 2016. године посетио ПУ Ниш и полицијске станице у њеном саставу. Посета је реализована ради праћења општег поступања полиције према доведеним и задржаним лицима и праћења поступања према избеглицама/мигрантима. Ради праћења поступања према малолетним избеглицама/мигрантима тим НПМ је, том приликом, посетио и Завод за васпитање омладине у Нишу.